۱۳۸۹/۰۷/۱۷

جستجو - 3


این باور که کسی زندگی ناشناسی دارد که با دل بستن به او به آن راه توانیم یافت، برای عشق از همه شرط هایی که دارد تا پدید آید مهم‏تر است ... حتی زنانی که مدعی‏اند مرد را جز بر پایه ظاهرش نمی‏سنجند، در همین ظاهر تراوش زندگی ویژه‏ای را می‏بینند. از همین روست که نظامیان یا آتش‏نشانان یا پزشکان را می‏پسندند؛ اونیفورم نمی‏گذارد درباره قیافه زیاد سخت بگیرند؛ می‏پندارند که در زیر خفتان دلی متفاوت، ماجراجو و مهربان را می‏بوسند؛ و یک شاه جوان، یک شهزاده، برای فتح زیباترین زنان در کشورهایی که از آنها دیدن می‏کند نیازی به خوش سیمایی ندارد، حال آنکه این برای یک دلال بورس لازم است.


پروست - طرف خانه سوان – ص 176

blog comments powered by Disqus