۱۳۸۹/۰۴/۱۴- سلام / یعنی دلم برایت تنگ شده بود.
- سلام / یعنی من هم همین طور.
- امروز هوا سرد شده / یعنی دیروز نبودی.
- شاید بارون بیاد / یعنی امروز هستم، نگاهم کن.
- شعری رو که خواستی پیدا کردم / یعنی دیروز همه ش به فکر تو بودم.
- می خوام بذارمش تو قاب که هر روز بخونمش / که هر روز به یاد تو باشم.
- وسط های شعر گریه م گرفت / بس که به تو فکر کردم.
- فقط شعرِ خوبه که آدم رو به گریه می اندازه / کاش آن لحظه پیش تو بودم.
- اون جا که درباره ترسیدن از عشق بود / من از عشق تو می ترسم.
- یکی هم برای تو قاب می کنم. دوست داری؟ / دوستت دارم.
- دوست دارم / دوستت دارم.


عکس: کیارنگ علایی
پرسه در حوالی زندگی / روایت مصطفی مستور، تهران: چشمه، 1385.