۱۳۸۸/۰۷/۰۴

از مرگ رَسته


هر روز
به مردن فکر می کنم

به مریضی، قحطی
خشونت، تروریسم، جنگ
به آخر الزمان

و همین
کمک می کند به هیچی فکر نکنم

«راجر مگاف»