۱۳۸۸/۰۲/۰۳

لذت شیطانی

شعرهای ساقی قهرمان را بسیار دوست دارم. قهرمان همان کسی است که مصاحبه اش با «شرق»، توقیف این نشریه را به همراه آورد. وبلاگش فیلتر شده، سایتش هم گویا از کار افتاده است. برخی از کارهای اخیرش را می توان به طور پراکنده روی اینترنت یافت (+ و + و +).
شعرهای قهرمان همیشه از چند نظر برای من جذاب بوده اند؛ زنانه بودن آشکار آن، اروتیسم قوی آنها، واژه گزینی خاص و نگاه جسورانه ای که پشت این گزینش است. «شعر بلند» او را بیش از همه دوست دارم، اما چون برای این وبلاگ زیاد بلند است، به این شعرش بسنده می کنم:


چيزهايي که سوراخ دارند شبيه منند
در خود فرو مي کشند و
خالي مي مانند
چيزهايي که سوراخ مي شوند شبيه منند
در خود فرو مي برند و
خالي مي مانند
ما که سوراخ هامان را عزيز مي داريم شبيه هميم
خالي


پ. ن.: پیداست که فرصت کافی برای نوشتن ندارم. فعلاً بیشتر درباره دیگران می نویسم؛ هم راحت تر است هم عرصه خالی نمی ماند!